konie wyścigowe

Konie biorące udział w wyścigach należy zaliczyć do tych koni, które naprawdę muszą "pracować".

Konie te od najmłodszych lat, dla większości przypadków już od drugiego roku życia, zaczynają codzienne kilku godzinne treningi, są często transportowane (muszą znieść stres związany z transportem) by ostatecznie konkurować szybkością i wytrzymałością.

Dla wszystkich tych "naprawdę pracujących koni", pasza i żywienie jest bardzo ważne.
Oczywiście zaczynamy od paszy dla klaczy hodowlanych i źrebiąt, następnie kontynuujemy podając właściwą paszę dla wszystkich koni w treningu i sporcie.

Czym jest ATP?
Dla koni "pracujących", jakość paszy, zawartość białka i energii ma bezpośredni wpływ na siłę mięśni, szybkość i wytrzymałość. Energia może pochodzić z glikogenu (rezerwy karbo-wodzian przechowywane w tkance mięśniowej), glukozy (trawienie) lub kwasów tłuszczowych (bezpośrednio z paszy czy fermentacji włókien). Na poziomie komórkowym, cała energia musi być w postaci ATP lub Adrenosine-tri-fosforanu, która może być wytwarzany z glikogenu, glukozy lub kwasów tłuszczowych przez jeden z dwóch procesów metabolicznych:

  • AEROBIC rozkładu tlenowego (z tlenem, dla długotrwałego działania, np. rajdy długodystansowe)
  • ANAEROBIC degradacji beztlenowej (bez tlenu, dla "eksplozji" formy podczas wyścigu)

Karmienie:
W skrócie, karmiąc konie wyścigowe w treningu stosujemy te same globalne wytyczne, ale oczywiście istnieją pewne różnice - "kiedy karmić, co podawać i w jakich ilościach". Można wybrać jedną lub kombinacje kilku poniższych naszych pasz dla koni sportowych. Pasze mogą być uzupełniane pozostałymi paszami HAVENS.

Nasz program żywieniowy dla koni wyścigowych przewiduje następujące pasze: