11. Mój koń miał ochwat. Czym mogę najlepiej go karmić?

Najlepiej zwykłą dzienną dawką, która zawiera niezbyt dużą ilość energii i białka. Ochwat jest spowodowany zaburzeniami przemiany energii (w tworzywie kopytowym). Przyczyną może być skarmianie paszą bogatą w białko lub paszą wysokoenergetyczną. Zapadalność na ochwat wzrasta w okresach wiosennych kiedy koń dodatkowo je świeże ziarno i trawy bogate w białko.

Nasza wskazówka: Umiarkowany wypas często zapobiega temu schorzeniu.

Aby uniknąć ochwatu należy skarmiać konia granulatami i müsli, które mają małą ilość białka lub podstawową paszą (najlepiej sianem). Proszę unikać owsa i świeżych traw.

Z pasz HAVENS przeciw ochwatowi szczególnie polecamy pasze bez owsa jak Müsli-Beta-Plus czy Slobber-Mash.