HAVENS POLSKA     
34-100 Tomice
ul. Krakowska 3
office@havens.pl     
      
 
tel.: (33) 488 11 04
tel./fax: (33) 87 321 89


GSM:
608 511 623

Regulamin Promocji

Regulamin promocji „Havens - tabliczka gratis”

 

§ 1

 Zasady ogólne

 1.Niniejszy regulamin określa zasady, zakres, warunki, uczestnictwa w promocji. 2.Organizatorem promocji jest Novum Polska 34-100 Wadowice ul. Topolowa 50, importer pasz dla koni Havens.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w promocji

 1. Promocja dotyczy zakupów poprzez sklep internetowy www.havens.pl

2. Klient w czasie trwania promocji do zakupionych, każdych dwóch worków paszy otrzymuje tabliczkę na boks gratis:

            - zakup 2 worków paszy – 1 tabliczka na boks gratis

            - zakup 3 worków paszy – 1 tabliczka na boks gratis

            - zakup 4 worków paszy – 2 tabliczki na boks gratis, itd.

3.Klient po złożeniu zamówienia, otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z dopisaną pozycją gratisowej tabliczki na boks.

4.Promocja dotyczy wszystkich rodzajów pasz i lucerny.

5.Promocja obowiązuje w dniach 08.03.2016 do 30.04.2016r. lub do wyczerpania zapasów.

6.Warunkiem skorzystania z promocji jest jednorazowe zakupienie minimum dwóch worków paszy, zgodnie z ogólnym regulaminem zakupów na stronie internetowej www.havens.pl.

7.Klient w czasie trwania promocji może z niej skorzystać dowolną ilość razy.

 

§ 3

Zmiany w regulaminie i zakończenie Promocji

 1.Novum Polska zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu oraz zawieszenie lub zakończenie promocji bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomieniu uczestników promocji tj. na www.havens.pl.

 

 

                                                                                              Novum Polska