HAVENS POLSKA     
34-100 Tomice
ul. Krakowska 3
office@havens.pl     
      
 
tel.: (33) 488 11 04
tel./fax: (33) 87 321 89


GSM:
608 511 623

Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy havens.pl, działający pod adresem www.havens.pl, prowadzony jest przez: NOVUM POLSKA, z siedzibą w Wadowice ul. Topolowa 50, 34-100 , NIP 551-170-66-43, REGON 120026489.

I. SŁOWNICZEK
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.havens.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
Klient - osoba, która zawiera umowę ze Sklepem w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą;

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.havens.pl
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.havens.pl
3. Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących warunków technicznych:
- posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej,
- posiadanie dostępu do Internetu,
- posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
- włączenie w przeglądarce funkcji obsługi plików cookies.
4. W zamówieniu Klient dokonuje:
a) wyboru zamawianych towarów
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT,
c) wyboru sposobu płatności.
5. Zamówienie jest realizowane najpóźniej w terminie 7 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
6. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia Klienta z tego powodu, iż przedmiot zamówienia nie jest dostępny, poinformuje o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia umowy i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

III. CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. FORMY ORAZ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.
2. Deklarowane termin dostawy:
- firma kurierska (2-5 dni roboczych).
3. W przypadku zamówień opłacanych:
a) przelewem tradycyjnym lub przelewem elektronicznym - zamówienie jest wysyłane po zaksięgowaniu wyliczonej ceny brutto na rachunku bankowym Sklepu
b) przy odbiorze – zamówienie jest wysyłane do Klienta w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

V. FORMY PŁATNOŚCI
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- tradycyjny przelew bankowy –ING Bank Śląski- 83 1050 1445 1000 0022 9100 7504
- płatność przy odbiorze.

VI. KOSZTY DOSTAWY
1. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenie całkowitej zamówienia i są uzależnione od:
a) całkowitej wagi zamówienia
b) formy płatności.
2. Zakupione w Sklepie towary mogą być:
a) dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej
b) odebrane osobiście przez Klienta.
3. Koszty dostawy kształtują się następująco:
a) Dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski

Waga przesyłki Cena (zł brutto)  Cena (zł brutto) 
  przedpłata na konto za pobraniem
0 – 3 kg 20,00 30,00
4 - 30 kg 10,00 15,00
31 - 50 kg 20,00 25,00
51 - 75 kg 25,00 30,00
76 - 100 kg 35,00 40,00
101 - 139 kg 45,00 50,00
powyżej 140 kg GRATIS 20,00


b) Odbiór osobisty

Przy odbiorze osobistym wymagana jest płatność gotówką, nie ma możliwości  płatności przy użyciu karty płatnoczej.
Sklep nie pobiera opłaty za przesyłkę towaru w przypadku odbioru osobistego.

VII. REKLAMACJE
1. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać
a) na adres e-mail Sklepu: sklep@havens.pl
b) pod adresem: Novum Polska ul. Krakowska 3, 34-100 Tomice

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail przed jego upływem.
2. Zwracany towar, należy odesłać na adres:
Novum Polska, ul.Krakowska 3, 34-100 Tomice
3. Produkty zakupione w Sklepie powinny być zwrócone w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Klienta.
2. Strony dopuszczają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy w sądzie polubownym.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Językiem obowiązującym w kontaktach pomiędzy Klientem i Sklepem jest język polski.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2014r.